Trị bệnh ma nhập – phần 2/2 – Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph

BÌNH LUẬN