Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại Tu viện Namgyal, Dharamsala, Ấn Độ, trong pháp hội Dharamsala 2013, ngày 02/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-triet-ly-phat-giao-qua-5-thu-an-quan-trong/