Triết lý vừa đủ, xài hoài không hết – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khách sạn Olympic, Nha Trang, ngày 29/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6688,Triet-ly-vua-du-xai-hoai-khong-het.tsph

Triết lý vừa đủ, xài hoài không hết – Thích Nhật Từ
Đánh giá