Bài giảng Thượng Tọa Thích Thiện Thuận 2017 mới nhất: Trở Về Làng Quê. Thuyết giảng tại Niệm Phật Đường An Xuân (Làng An Xuân – H. Quảng Điền – Thừa Thiên Huế), ngày 26-05-2017