Con người khác với con vật là vì chúng ta có tình cảm. Tình cảm ở đây là sự nhận thức, yêu thương, giận hờn… tri ân, nhớ ân cũng là 1 thứ tình cảm. Cũng chính vì những tình cảm đó mà con người chúng ta cao hơn các loài động vật khác 1 bậc. Chúng ta phải sống có nguồn gốc, có tổ tiên, ông bà, có ân nghĩa đàng hoàng thì mới là con người. Người ta nói rằng: kẻ đáng ghét nhất trên cuộc đời là những kẻ vô ơn. Và trong cuộc đời có bốn cái ân lớn mà chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, đó là những ơn gì? mời quý vị cùng nghe thầy Thích Phước Tiến phân tích sẽ rõ ràng tường tận.

Tứ Ân – Thích Phước Tiến

Download MP3

Đánh giá