Bài giảng Tự Cứu Mình Trước do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng An Hạnh (Hoa Kỳ) ngày 27/12/2014 (05/11/Giáp Ngọ)

Có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, nếu chúng ta không tự cứu lấy bản thân mình thì chúng ta sẽ rơi vào sự khổ đau vô cùng mà những người khác hoặc vô tình hoặc cố ý đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh bi thương như thế.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Tự Cứu Mình Trước

Download MP3

Khi nói đến thương yêu, ta hay nghĩ rằng đối tượng thương yêu phải là một người khác. Nhưng Bụt dạy rằng đối tượng đầu tiên của thương yêu là chính bản thân mình.

Nếu mình không thương được mình, mình không chăm sóc được mình, mình không chuyển hóa được mình, thì làm sao mình có khả năng thương yêu, chăm sóc và chuyển hóa người khác?

Vì vậy cho nên Từ Bi quán trước tiên phải hướng tới bản thân. Đây không phải là ích kỷ. Khi ta thương được ta, thì tức khắc ta trở thành ra dễ chịu đối với người khác, và người khác đồng thời được hưởng kết quả của sự thực tập của ta, ngay lập tức.

Tình thương vô ngã là tình thương không phân biệt giữa mình và người. Vì vậy khi mình thương mình được thì mình cũng thương người. Hễ anh thương được anh, hễ anh làm cho anh có hạnh phúc, đó là anh đã thương người rồi đó.

Ở trong một đại chúng tu học mà có một người có hạnh phúc, một người biết tự thương mình, biết tự tu cho mình, thì người đó tức khắc trở thành niềm vui của cả đại chúng.

(HT. Thích Nhất Hạnh)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá