Bài pháp thoại Tu Để Được Gì do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Quảng Phước (TX. Phước Long, T. Bình Phước), ngày 24-01-2018