Từ Địa Ngục Trở Về

Tác giả: Joan Didion

Nhà xuất bản Trẻ & FirstNew ấn hành

Giọng đọc: Hoàng Anh