_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại TU LÀ GÌ?
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa GIÁC HUỆ – Q.8 – Tp.HCM
Ngày 08.10.2013 ( 04/00 âm lịch – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***