Bài pháp thoại Tu Là Khéo Bớt Khéo Thêm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (X. Đông Hòa Hiệp – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 15/05/2018

Tu Là Khéo Bớt Khéo Thêm – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá