Pháp thoại Tu Mau Kẻo Trễ do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 31/12/2018

Tu Mau Kẻo Trễ – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá