Bài pháp thoại Tu Tập Hợp Thời do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hải Ấn, TP Nha Trang – Khánh Hòa buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá