Thầy Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3300,Tuong-Lai-Trong-Tay-Ta.tsph