Pháp âm Tùy Duyên Bất Biến được thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 16/11/2014 (23/09/Giáp Ngọ) tại chùa Tây Thiên (Hoa Kỳ)

“Tùy duyên mà bất biến” nghĩa là các pháp phương tiện được khai mở ra, nhưng không đi quá xa và quá đà. Nếu tùy duyên thái quá mà không giữ được tinh túy của giáo pháp là vong bản, biến chất, bị đồng hóa.

Mặt khác, “Bất biến mà tùy duyên” nghĩa là luôn giữ gìn bản sắc, tinh hoa của Phật Pháp nhưng không cứng nhắc, giáo điều để rồi tự đánh mất sự linh hoạt, năng động và tiếp thế.

Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Tùy Duyên Bất Biến

Download MP3

Vạn sự tùy duyên.

Người ta gặp nhau đều do một chữ duyên, duyên thiện thì lấy lễ đãi nhau, lợi ích cho nhau, duyên cạn thì vừa gặp nhau thoáng chốc đã trở thành dĩ vãng, duyên sâu thì thời gian có dài hơn, nhưng duyên tốt xấu thiện ác còn do người gây tạo hay vun bón từ cách sống mà hình thành nên.

Nếu lỡ có ai đó không tốt với mình, thì mình cũng nên nhìn lại mình. Hoặc là mình tốt với người mà không được người đáp lại thì cũng nên nhìn lại duyên nghiệp của mình từng gây tạo, có thể bây giờ không có nhưng nó đã được hình thành trong quá khứ.

Do mỗi chúng sanh tạo nghiệp không đồng nên không ai giống ai. Thế gian mỗi người mỗi ý, nên chuyện rập khuôn giống nhau thì không thể.

Tùy duyên vậy!

Khi bạn có đủ nhân duyên phước đức rồi thì sự có mặt của bạn sẽ làm nơi ấy thay đổi theo chiều hướng tốt. Đó là cách cảm hóa nhân tâm của bạn.

Nếu khi bạn ở vào một nơi không như ý muốn thì bạn biết mình chưa có đủ phước để chuyển hóa y báo theo chánh báo của mình, bạn cần phải tu thêm, khi bạn có đủ phước đức rồi hoàn cảnh sẽ thay đổi theo bạn, nhân duyên sẽ chuyển bạn đến một nơi thích hợp.

Đủ thiện duyên thì nói gì người cũng nghe, không đủ nhân duyên thì nói nhiều cũng không được gì. Biết người biết mình, tâm an lạc.

Chuyện gì đáng để tâm thì để, chuyện không đáng thì đừng đem vào.

Muốn cho an lạc người ơi
Chuyện gì không đáng đừng mời vô tâm
Chân thành lương thiện từ tâm
Dịu dàng, cởi mở, đoan trang thân mình

__st__


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!