Tỳ ni nhật dụng 01: Thực tập hạnh phúc buổi sáng – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 21-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6277,Ty-ni-nhat-dung-01-Thuc-tap-hanh-phuc-buoi-sang.tsph