Văn tế thập loại chúng sinh 5: Tế các hương hồn lạc loài (chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin) – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05/10/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1623,Van-te-phan-5-Te-cac-huong-hon-lac-loai-chet-chim-chet-linh-gai-lau-xanh-va-ke-an-xin.tsph

Văn tế thập loại chúng sinh 5: Tế các hương hồn lạc loài – Thích Nhật Từ
Đánh giá