Pháp thoại Vẫy Tay Chào Với Khổ Đau do NS Thích Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 17/11/2018

Vẫy Tay Chào Với Khổ Đau – Thích Như Lan
Đánh giá