Bài pháp âm Về Đâu Khi Bão Giông do ĐĐ giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Vạn Linh, An Giang trong buổi chia sẻ thuyết pháp

Đánh giá