Tập 01: Thái Lan

Tập 02: Kolkata

Tập 03: Sông Ni Liên Thiền

Tập 04: Khổ Hạnh Lâm (phần 1)

Tập 05: Khổ Hạnh Lâm (phần 2)

Tập 06: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 1)

Tập 07: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 2)

Tập 08: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 3)

Tập 09: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 4)

Tập 10: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 5)

Tập 11: Bồ Đề Đạo Tràng (phần 1)

Tập 12: Bồ Đề Đạo Tràng (phần 2)

Tập 13: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 6)

Tập 14: Thành Vương Xá (phần 1)

Tập 15: Linh Thứu Sơn

Tập 16: Thành Vương Xá (phần 2)

Tập 17: Đại Học Nalanda

Tập 18: Vaisaly (phần 1)

Tập 19: Vaisaly (phần 2)

Tập 20: Các Chùa Ở Vaisaly

Tập 21: Kushinagar - Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn (phần 1)

Tập 22: Kushinagar - Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn (phần 2)

Tập 23: Các Chùa Ở Kushinagar

Tập 24: Lumbini (phần 1)

Tập 25: Lumbini (phần 2)

Tập 26: Các Chùa Ở Lumbini (phần 1)

Tập 27: Thành Ca Tỳ La Vệ

Tập 28: Các Chùa Ở Lumbini (phần 2)

Tập 29: Các Chùa Ở Lumbini (phần 3)

Tập 30: Lumbini (phần 3)

Tập 31: Kỳ Viên Tịnh Xá (phần 1)

Tập 32: Kỳ Viên Tịnh Xá (phần 2)

Tập 33: Cội Bồ Đề A-Nan

Tập 34: Varanasi

Tập 35: Sông Hằng Huyền Bí

Tập 36: Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân

Tập 37: Các Chùa Ở Lộc Uyển

Tập 38: Trở Lại Bồ Đề Đạo Tràng

Tập 39: Chia Sẻ Niềm Vui

Tập 40: Lời Kết

Về Thăm Đất Phật – Phim Tài Liệu Phật Giáo
4.5 (90%) 2 votes