06:35

Tập 01: Thái Lan06:35

Tập 02: Kolkata03:04

Tập 03: Sông Ni Liên Thiền05:33

Tập 04: Khổ Hạnh Lâm (phần 1)06:00

Tập 05: Khổ Hạnh Lâm (phần 2)08:39

Tập 06: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 1)08:55

Tập 07: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 2)08:28

Tập 08: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 3)09:42

Tập 09: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 4)08:37

Tập 10: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 5)07:01

Tập 11: Bồ Đề Đạo Tràng (phần 1)03:10

Tập 12: Bồ Đề Đạo Tràng (phần 2)06:28

Tập 13: Các Chùa Ở Bồ Đề Đạo Tràng (phần 6)08:02

Tập 14: Thành Vương Xá (phần 1)05:13

Tập 15: Linh Thứu Sơn04:37

Tập 16: Thành Vương Xá (phần 2)05:26

Tập 17: Đại Học Nalanda07:10

Tập 18: Vaisaly (phần 1)08:11

Tập 19: Vaisaly (phần 2)05:16

Tập 20: Các Chùa Ở Vaisaly03:17

Tập 21: Kushinagar - Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn (phần 1)06:21

Tập 22: Kushinagar - Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn (phần 2)03:09

Tập 23: Các Chùa Ở Kushinagar09:08

Tập 24: Lumbini (phần 1)04:54

Tập 25: Lumbini (phần 2)08:46

Tập 26: Các Chùa Ở Lumbini (phần 1)03:33

Tập 27: Thành Ca Tỳ La Vệ04:29

Tập 28: Các Chùa Ở Lumbini (phần 2)07:14

Tập 29: Các Chùa Ở Lumbini (phần 3)03:05

Tập 30: Lumbini (phần 3)05:26

Tập 31: Kỳ Viên Tịnh Xá (phần 1)05:36

Tập 32: Kỳ Viên Tịnh Xá (phần 2)06:06

Tập 33: Cội Bồ Đề A-Nan04:57

Tập 34: Varanasi05:46

Tập 35: Sông Hằng Huyền Bí13:29

Tập 36: Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân07:50

Tập 37: Các Chùa Ở Lộc Uyển07:15

Tập 38: Trở Lại Bồ Đề Đạo Tràng04:28

Tập 39: Chia Sẻ Niềm Vui05:08

Tập 40: Lời Kết07:45

Về Thăm Đất Phật – Phim Tài Liệu Phật Giáo
4 (80%) 4 vote[s]