Bài pháp thoại Vì Hạnh Phúc Nhân Loại do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu viện Huệ Quang (Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) ngày đại lễ Phật đản