Pháp thoại Viết Cho Mẹ do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bửu Sơn (Phan Thiết, Bình Thuận) ngày 22/07/2016