Bài pháp âm Vọng Cố Nhân do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thiền viện Minh Quang trong buổi chia sẻ phật pháp

Vọng Cố Nhân – Thích Thiện Thuận
2 (40%) 1 vote