Pháp thoại Vừa Lòng Chưa Hẳn Là Tốt, Trái Ý Chưa Hẳn Là Xấu do Thầy thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Sắc Tứ Minh Thiện (T. Khánh Hòa) ngày 17-09-2018

Vừa Lòng Chưa Hẳn Là Tốt, Trái Ý Chưa Hẳn Là Xấu – Thích Thiện Tuệ
1 (20%) 1 vote[s]