Bài pháp thoại: Vượt Qua Sống Vội do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Đài, Hà Tĩnh, ngày 20/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7056,Vuot-qua-song-voi.tsph