Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Bài pháp thoại: Vượt Qua Thói Ganh Tỵ – TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, ngày 11/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-vuot-qua-thoi-ganh-ty/
www.tusachphathoc.com