Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5356,Xa-stress.tsph

Xả stress – Thích Nhật Từ
Đánh giá