Bài thuyết pháp “Xin Đừng Mê Tín Phần 3 – Coi Ngày Giờ Tốt Xấu” được Đại Đức Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Q3, TP Hồ Chí Minh)

Xin Đừng Mê Tín Phần 3 – Coi Ngày Giờ Tốt Xấu – Thích Thiện Thuận
Đánh giá