Bài pháp thoại Ý Nghĩa Bài Kệ Tắm Phật do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 5/18/2014

Ý Nghĩa Bài Kệ Tắm Phật – Thích Thiện Thuận

Ý Nghĩa Bài Kệ Tắm Phật – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote