Bài pháp âm Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí minh) trong buổi chia sẻ phật pháp

Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay – Thích Thiện Thuận
Đánh giá