Bài pháp âm Ý Nghĩa Bài Kinh Nắm Lá Trong Tay do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Q3, Tp Hồ Chí minh) trong buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá