Bài pháp thoại Ý Nghĩa Giải Oan Bạt Độ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hưng Quốc, Phú Quốc trong khóa tu an lạc

Đánh giá