Bài pháp thoại Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư Phần 5 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất

Đánh giá