Bài pháp thoại Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư Phần 6 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu phật thất

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư phần 6 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá