Pháp thoại Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật do Thầy Thích Hạnh Bình giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 01/07/2017