_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại Ý NGHĨA TRUNG THU VÀ ÁNH TRĂNG
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Giác Hoằng – 552 Âu Cơ – Q.Tân Bình – Tp.HCM
Ngày 19.09.2013 ( 15/08 âm lịch )
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***