Bài pháp thoại Ý Thức Về Sanh Tử được giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu nhân ngày lễ phật đản

Ý Thức Về Sanh Tử – Thích Thiện Thuận
Đánh giá