BBT website Phật Pháp Ứng Dụng xin gửi đến quý vị danh sách tổng hợp tất cả những bài pháp thoại, pháp âm do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng (Hơn 500 bài)

 Bài giảng mới cập nhật

STTTÊN BÀI GIẢNG
1Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 1 Và 2
2Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4
3Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 5
4Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7
5Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8
6Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 9 Và 10
7Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 11 Và 12
8Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14
9Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16
10Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 17 Và 18
11Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 19 Và 20
12Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 1
13Dụng
14Học Phật
15Niệm An Lạc
16Đợi
17Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 2
18Bất Thoái
19Kinh Địa Tạng
20Ru
21Số 10

***

STTTÊN BÀI GIẢNG
112 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
214 Điều Dạy Của Phật
33 Điều Tu Tập Đơn Giản
432 Tướng Tốt Của Đức Phật
57 Bước Hoa Sen
67 Đóa Hoa Sen Vi Diệu
7Ác Ma
8Ai Ăn Nấy No
9Ăn Chay
10Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn
11Ăn Hiền Ở Lành
12Ân Thầy Tổ
13Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa
14Ba Chữ Trọng
15Ba Điều Thờ Phật
16Ba Giải Pháp Của Người Tu
17Ba Phương Pháp Chuyển Hóa Phiền Não
18Ba Vấn Đề Chia Sẻ
19Bậc Thang
20Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh
21Bàn Tay
22Báo Hiếu
23Bát Chánh Đạo
24Bát Đại Nhân Giác
25Bát Đại Nhân Giác: Đệ Nhất Giác Ngộ
26Bát Quan Trai Nghiệp P1
27Bát Quan Trai Nghiệp P2
28Bỏ
29Bồ Tát Hạnh Lộ Trình Tâm
30Bố Thí
31Bốn Lời Phật Dạy
32Bốn Mùa Nhớ Ơn Cha Mẹ
33Bổn Phận
34Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia
35Cách Sống An Lạc
36Cái Gì Quan Trọng Với Mình
37Cái Rốn Của Vũ Trụ Cái Rốn Của Con Người
38Căn Bản Tu Chứng
39Cẩn Thận Đóng Cửa Lò Than
40Cánh Hoa Vô Ưu
41Chân Lý
42Chẳng Nhọc Diệu Pháp Vài Ba Hàng
43Chánh
44Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật
45Chánh Niệm Tỉnh Giác
46Chấp
47Chìa Khóa
48Chiến Thắng
49Chịu Không Nổi
50Cho Thì Lấy Không Cho Thì Về
51Chọn Hưởng Thụ Hay Cống Hiến
52Chữ Duyên Trong Đạo Phật
53Chữ Hiếu Trong Tứ Ân
54Chữ Tu
55Chùa
56Chung
57Chuyển
58Con Đường Tìm Về Chân Lý
59Con Số Phần 1
60Con Số Phần 2
61Công Đức Cúng Dường Trường Hạ
62Công Đức Hộ Trì Tam Bảo
63Công Ơn Cha Mẹ
64Công Phu
65Của Báu
66Cực Đến Đâu Bền Vững Chẳng Lay
67Cực Lạc
68Cực Lạc Ở Đâu
69Cúng Dường
70Cười
71Đắc
72Dẩn
73Danh
74Đạo
75Đạo Phật
76Đạo Và Đời Phải Làm Sao
77Dấu Vết
78Dễ Thương
79Đẹp
80Đi
81Đi Chơi
82Đi Chùa
83Di Lặc
84Di Lặc Bồ Tát
85Đi Tìm Ý Nghĩa Kiếp Người
86Địa Ngục Trong Ba Cõi
87Điểm Đến
88Định
89Độc
90Đợi
91Đổi Mới
92Đời Người Chỉ Trong Một Câu
93Đua
94Dược
95Đường
96Đường Ngầm
97Duyên
98Duyên Phật
99Em Tập Làm Phật
100Ép
101Ghen
102Gia Đình
103Giá Trị Bình Đẳng
104Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật
105Giá Trị Của Thời Gian
106Giá Trị Hạnh Phúc Đời Thường
107Giác Ngộ 2   Ngũ Giới
108Giác Ngộ 6   Huân Tập
109Giác Ngộ 9   Đạo Phật
110Giác Ngộ Phần 1
111Giác Ngộ Phần 3
112Giác Ngộ Phần 7
113Giác Ngộ Trở Về Chính Minh
114Giác phần 1
115Giác phần 2
116Giận
117Gian Nan Cuộc Đời
118Gieo Gì Gặt Nấy
119Giới
120Giới Định Tuệ
121Giới Phẩm
122Giữ
123Gốc
124Hạnh Nguyện
125Hạnh Phúc Gia Đình
126Hành Vi Hóa Thân Quan Âm Bồ Tát
127Hay
128Hãy Thấy Rõ Ta Hạnh Phúc
129Hãy Tự Soi Gương Mình
130Hiện Tại
131Hiểu Biết, Thực Tế, An Lạc
132Hiểu Lượng Chất, Tu Chất Lượng
133Hình Tướng Ở Trong Địa Ngục
134Hộ Pháp
135Hộ Trì Tam Bảo
136Hòa
137Hóa Giải Oan Trái
138Hoa Pháp
139Hoa Sen
140Hoa Sen Trong Ao Tù
141Kể Công
142Kết Bạn
143Khả Năng
144Khấn
145Khéo
146Khép Lại Rồi Mới Mở Ra
147Khổ Hạnh
148Khổ Khổ
149Khóa Tu 74 Tại Tu Viện Linh Thứu
150Khởi
151Khôn
152Không
153Không Biết Tội Phước Mà Sợ
154Kinh Bảo Hộ Tâm
155Kinh Bát Nhã Ba La Mật 4
156Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 1
157Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 2
158Kinh Bát Nhã Ba La Mật Kỳ 3
159Kinh Chủng Đức Phần 1
160Kinh Chủng Đức Phần 1 Và Kinh Cửu La Đàn Phần 1
161Kinh Chuyển Pháp Luân
162Kinh Cửu La Đàn Đầu Phần 2
163Kinh Cửu La Đàn Đầu Phần 3
164Kinh Đại Bát Niết Bàn 1
165Kinh Đại Bát Niết Bàn 2
166Kinh Đại Bát Niết Bàn 3
167Kinh Đại Bát Niết Bàn 4
168Kinh Đại Bát Niết Bàn 5
169Kinh Đại Bát Niết Bàn 6
170Kinh Đại Bát Niết Bàn 7
171Kinh Đại Bát Niết Bàn 8
172Kinh Đại Bát Niết Bàn 9
173Kinh Đại Bổn Phần 1
174Kinh Đại Bổn Phần 2
175Kinh Đại Bổn Phần 3
176Kinh Đại Điển Tôn Bắc Truyền
177Kinh Đại Duyên Phần 1
178Kinh Đại Hội
179Kinh Đại Thiện Kiến Vương
180Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 25 và 26
181Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
182Kinh Hiền Nhân
183Kinh Kiên Cố
184Kinh Lô Già
185Kinh Ma Ha Lê
186Kính Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
187Kinh Người Áo Trắng
188Kinh Pháp Cú
189Kinh Pháp Cú Phẩm Tinh Cần
190Kinh Potthadada
191Kinh Tam Minh
192Kinh Thanh Tịnh Phần 2
193Kinh Thập Thượng Phần 1 2016
194Kinh Thập Thượng Phần 2 2016
195Kinh Thập Thượng Phần 3 2016
196Kinh Thập Thượng Phần 4 2016
197Kinh Tu Bà
198Kinh Xá Lợi Và Sư Tử Hống
199Kỷ Niệm
200Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo
201Làm Dâu
202Làm Thế Nào Để Vãng Sanh
203Lao Động Và Niềm Tin Phật
204Lập Trình Tu Tập
205Lấy Lại Những Gì Đã Mất
206Lạy Phật
207Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp
208Lễ Quy Y Và Cúng Vong Ở Nhà Phật Tử
209Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Lúc Nhập Niết Bàn
210Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng Sanh Đến Thành Đạo
211Liên Trì
212Lộ Trình Tu Tập
213Lời Hay Ý Đẹp
214Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 2
215Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 3
216Lớp Giáo Lý Phật Học Phổ Thông 2016 Phần 4
217Lửa
218Luân Hồi
219Lục Hòa
220Lưu Dấu
221Lý Thuyết Của Thực Hành
222Lý Tưởng
223Mệt
224Mở
225Mới
226Mối Liên Hệ
227Mộng
228Muối
229Mười Nền Tảng Của Đức Tin
230Năm Chữ Hiếu
231Năng Lượng
232Nghệ Thuật Sống
233Nghi Thức Cúng Ngọ
234Nghi Thức Cung Thỉnh Giảng Sư
235Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường
236Nghi Thức Thực Hành
237Nghi Thức Tụng Niệm
238Nghiệp
239Nghiệp Báo Sai Biệt
240Nghiệp, Duyên Và Giải Thoát
241Ngọn Đèn – Khóa Tu An Lạc 78
242Ngón Tay Chỉ Trăng Kỳ 1
243Ngu
244Ngũ Căn Ngũ Lực phần 1
245Ngũ Căn Ngũ Lực phần 2
246Ngũ Giới
247Ngũ Giới Cấm
248Ngũ Nhãn
249Ngũ Thừa
250Ngũ Trược
251Người
252Người – 3 Loại Người
253Người Lớn
254Nguyện
255Nhận Định Về Ngũ Giới
256Nhân Quả
257Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 14
258Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 15
259Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 16
260Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 17
261Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 18
262Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 19a
263Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 6
264Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 7
265Nhân Quả 22   Tứ Thập Nhị Chương Phần 8
266Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 19b
267Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 20 Và 21
268Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 22
269Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 23
270Nhân Quả 22 Tứ Thập Nhị Chương Phần 24
271Nhân Quả Kỳ 01 – Chánh Tín Mê Tín
272Nhân Quả Kỳ 02 – Nghiệp
273Nhân Quả Kỳ 03 – Lịch Sử
274Nhân Quả Kỳ 04 – Tu Học
275Nhân Quả Kỳ 05 – Bố Thí
276Nhân Quả Kỳ 06 – Sám Hối
277Nhân Quả Kỳ 07 – Vô Thường
278Nhân Quả Kỳ 08 – Hạnh Phúc
279Nhân Quả Kỳ 10 – Đánh Giá
280Nhân Quả Kỳ 11 – Nương Tựa
281Nhân Quả Kỳ 12 – Tứ Diệu Đế
282Nhân Quả Kỳ 13 – Thứ Tự
283Nhân Quả Kỳ 14 – Thời Gian, Sự Kiện, Ý Nghĩa
284Nhân Quả Kỳ 15 – Hiếu
285Nhân Quả Kỳ 16 – Bệnh
286Nhân Quả Kỳ 17 – Sự Thật
287Nhân Quả Kỳ 18 – Tư Duy
288Nhân Quả Kỳ 19 – Duyên
289Nhân Quả Kỳ 20 – Phước
290Nhân Quả Kỳ 21 – Hành Trang
291Nhân Quả Kỳ 22 – Tứ Thập Nhị Chương phần 2
292Nhân Quả Kỳ 22 – Tứ Thập Nhị Chương phần 3
293Nhân Quả Kỳ 22 – Tứ Thập Nhị Chương phần 4
294Nhân Quả Kỳ 22 – Tứ Thập Nhị Chương phần 5
295Nhân Quả Nghiệp
296Nhận Thức Giáo Pháp Của Phật
297Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín
298Nhìn
299Nhìn Cái Này Thấy Cái Kia
300Nhìn Hai Mặt Của Vấn Đề
301Nhìn Lại Chính Mình
302Nhớ Đời
303Niệm
304Niệm Phật
305Niệm Phật Có Chánh Kiến
306Niệm Phật Mục Đích Là Gì
307Niệm Phật Nhất Tâm
308Niệm Phật Và Thiền
309Niệm Phật, Dâng Hương, Nhiếp Tâm
310Niệm Phật, Trì Chú, Thiền
311Niềm Tin Tăng Bảo
312Niềm Vui Và Nỗi Sợ Hãi
313Niết Bàn
314Nói
315Nói Tự Do
316Ôm Đầu Chịu Trận
317Ơn
318Ôn Tập Phật Học Phổ Thông
319Phẩm Kinh A Di Đà
320Phàm Phu
321Phân Biệt Hình Tượng Phật, Bồ Tát
322Pháp Bảo Đàn Kinh
323Pháp Đàm Vấn Đáp
324Pháp Đối Trị giảng tại hiền như tịnh thất
325Pháp Đối Trị giảng tại tu viện linh thứu
326Pháp Số
327Pháp Trần
328Pháp Tu
329Phật phần 1
330Phật phần 2
331Phật Sự
332Phật Thành Đạo
333Phiền Não
334Phòng Hộ
335Phúc
336Phước Duyên
337Phương Pháp Hóa Giải Phiền Não
338Phương Pháp Tạo Phước
339Phương Tiện
340Phương Tiện Xưa Và Nay
341Quán Âm Công Hạnh Vô Biên
342Quán Pháp Giới Qua Thập Như Thị
343Quán Xét Áp Lực Tu Hành
344Quy
345Quy Luật Mâu Thuẫn
346Quy Y Tam Bảo
347Rải Tâm Từ phần 1
348Rải Tâm Từ phần 2
349Răn
350Sám Hối
351Sám Hối Để Thoát Mộng
352Sản Phẩm Của Phật
353Sanh
354Sáu Căn Thông Minh
355Sáu Pháp Thành Tựu
356Si
357Sợ
358Số 1
359Số 2 phần 1
360Số 2 phần 2
361So Sánh Tướng Dụng Thể
362Sống
363Sống An Lành Chết Giải Thoát
364Sống Phải Có Mục Đích phần 1
365Sống Phải Có Mục Đích phần 2
366Sống Vì Hạnh Phúc Lớn
367Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 1
368Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 2
369Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 3
370Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông phần 4
371Sự Kết Hợp Của Năm Uẩn
372Sự Kiện
373Sự Lý Viên Dung
374Sự Thật
375Suy Nghĩ
376Suy Tư
377Ta Bà Không Qua Ý Ở
378Ta Là Ai Ta Đang Ở Đâu
379Tài sản
380Tại Sao Chúng Ta Cãi Nhau
381Tại Sao Chúng Ta Không Biết
382Tâm
383Tâm Bồ Đề
384Tâm Huyết Trợ Niệm Vãng Sanh
385Tấm Lòng Người Con Phật
386Tâm Ở Đâu
387Tam Pháp Ấn
388Tắm Phật
389Tâm Tốt Tâm Phật
390Tâm Từ 1
391Tâm Từ 2
392Tâm Từ 3
393Tâm Từ Ba La Mật
394Tăng
395Tập Làm Chủ Để An Lạc
396Tết
397Thách Thức Chông Gai Vực Thẳm
398Tham Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn
399Thân
400Thập Thiện
401Thất Bồ Đề Phần
402Thấy
403Thị Phi
404Thiên Thừa
405Thọ Bát Quan Trai
406Thờ Phật, Cúng Phật, Lạy Phật
407Thông
408Thông Điệp Phật Đản Sanh
409Thứ Bậc
410Thực Tập
411Thương
412Thương Phát Nguyện Chứ Không Gạt
413Tìm Hiểu Bản Kinh A Di Đà
414Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức
415Tìm Hiểu Công Hạnh Bồ Tát
416Tìm Hiểu Quy Y Tam Bảo
417Tìm Hiểu Về Mối Liên Hệ
418Tìm Hiểu Vô Thường Là Gì
419Tìm Phương Pháp Để Tịnh Tâm
420Tín Hạnh Nguyện
421Tình Cha
422Tịnh Độ phần 1
423Tịnh Độ phần 2
424Tình Huống
425Tinh Tấn
426Tội Phước Trong Ba Nghiệp
427Tổng Quát Nhận Thức Sơ Đồ
428Tốt
429Trở Về Tìm Lại Chính Mình
430Trung Bộ Kinh – Kinh Không Uế Nhiễm
431Trung Bộ Kinh – Kinh Pháp Môn Căn Bản
432Trung Bộ Kinh – Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 1
433Trung Bộ Kinh – Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2
434Trung Bộ Kinh – Kinh Thừa Tự Pháp
435Trung Đạo
436Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 1
437Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 2
438Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 3
439Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 4
440Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 5
441Trường Bộ Kinh   Kinh Sa Môn Quả Phần 6
442Trường Bộ Kinh Kinh A Ma Trú Phần 1
443Trường Bộ Kinh Kinh A Ma Trú Phần 2
444Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 1
445Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 10
446Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 11
447Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 12
448Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 2
449Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 3
450Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 4
451Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 5
452Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 6
453Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 7
454Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 8
455Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Phần 9
456Tu
457Tứ Chánh Cần
458Tu Chưa Tới
459Tứ Chúng Đồng Tu
460Tứ Đế Mở Cửa Tịnh Độ
461Tứ Diệu Đế phần 1
462Tứ Diệu Đế phần 2
463Tứ Diệu Đế phần 3
464Tu Là Gì
465Tứ Ma
466Tứ Nhiếp Pháp
467Tứ Như Ý Túc phần 1
468Tứ Như Ý Túc phần 2
469Tu Ở Nhà Như Thế Nào
470Tự Tại
471Tu Tài Sắc Danh Thực Thùy
472Tu Tới Đâu Chứng Tới Đó
473Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
474Tuệ duy Tuệ Thị Nghiệp
475Tụng Kinh
476Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
477Tương Ưng
478Vấn Đáp
479Vấn đáp Phật Pháp
480Văn Tư Và Tu
481Về
482Vết Thương
483Viên Giác
484
485Vô Minh
486Vô Vi
487Vọng Khởi Ra Ma Xuất Hiện
488Vừa
489Vui
490Vui Buồn
491Vui Tết Xa Quê Phần 1
492Vui Tết Xa Quê Phần 2
493Vượt Khổ
494Vượt Thoát Ràng Buộc
495Xa Gần
496Xây
497Xây Chùa
498Xuân
499Y Báo và Chánh Báo
500Ý Nghĩa Đản Sanh
501Ý Thức – Khoa Học – Phật Giáo
502Ý Thức Xây Dựng Tịnh Độ

Bài liên quan