Ông bà xưa hay nói: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Khi con người  sống trong cảnh bần hàn khó khăn và nghèo đói thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy,  khi ấy trong một số trường hợp người ta không còn chú trọng giá trị đạo đức hay văn hóa lễ nghĩa nữa.

Cho nên khi chúng ta sống trong hoàn cảnh thuận tiện, đầy đủ cũng đừng nên lên án hay phán xét mà hãy nhìn với cái nhìn cảm thông và bao dung hơn.

Bởi dưới cái nhìn của Đức Phật về trong cuộc đời thì thiện ác chỉ là tương đối, nó phụ thuộc phần lớn vào hoàn cảnh và bản lĩnh của mỗi người khi đối diện.

Và nguyên nhân sâu xa của nghèo đói khó khăn là do nhiều đời sống tham lam ích kỷ, không ban tặng bố thí. Hiểu được điều đó, chúng ta hãy nâng cao giá trị đạo đức  lễ nghĩa của mình để cuộc sống mỗi người được thực sự hạnh phúc hơn.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc. Thuyết giảng tại Tịnh Xá Lạc Việt (Taipei Sanchong – Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)

video

Download MP3