Quan Thế Âm là một vị Bồ tát có nhân duyên lớn với cõi Ta Bà với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh bằng nhiều ứng hóa thân khác nhau mỗi khi nghe lời thỉnh cầu. Vì thế, dù nhiều người chưa biết giáo lý Phật nhưng họ vẫn kính ngưỡng Ngài

Chúng ta thường biết đến tâm đến nhẫn nhục, từ bi của vị Bồ Tát này qua sự tích Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải….

Hiện nay, sự có mặt của các hội từ thiện ở khắp mọi nơi đã học theo hạnh Bồ Tát, dấng thân phục vụ, ban tặng và chia sẻ với nhau như nhịp cầu kết nối yêu thương giúp những người ích kỷ, đố kỵ chuyển hóa tâm mình để bản thân trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Hạnh Quan Âm. Thuyết giảng tại Hội Trí Đức (Đài Trung – Đài Loan), ngày 07-04-2018 (22-02-Mậu Tuất)

video

Download MP3

Bài liên quan