Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những sai lầm nhất thời nhưng cũng có những sai lầm rất lớn, đánh đổi bằng những năm tháng sống dày vò mặc cảm tội lỗi.

Khi gặp người làm sai mà biết sửa sai để quay đầu lại thì chúng ta cũng thôi xét nét họ mà hãy mở lòng bao dung, tha thứ và giúp đỡ họ.

Bởi vì ta biết rằng mình không hoàn hảo thì đến lúc nào đó ta cũng cần có sự tha thứ và bao dung người khác.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Quay Đầu Là Bờ. Thuyết giảng tại Hội Đồng Hương Việt Nam (Vân Lâm – Đài Loan), ngày 05-04-2018 (20-02-Mậu Tuất)

video

Download MP3

Bài liên quan