Pháp thoại Chánh Niệm Và Tỉnh Thức Trong Đời Sống Hàng Ngày do Thượng tọa Thích Thiện Minh giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 11 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-04-2017

Bài liên quan