Bài thuyết pháp Chánh Niệm Khi Bận Rộn được Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 19/03/2017 (22/02/Đinh Dậu) tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình, HCM)

Bài liên quan