Mẹ Ơi! Giá Mà… – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Viện Chuyên Tu – địa chỉ: Xã Lộc An, Huyện Long Thành , Tỉnh Đồng Nai.

Bóng Mây – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu mùa hè tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh)

Nhớ Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Liên Trì, thị trấn Dầu Tiếng, Bình Dương trong khóa tu mùa hè 2016