Bóng Mây – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa tu mùa hè tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh)

Xin Mẹ Hãy Yên Lòng – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ , ngày 03-07-2016

Nhớ Mẹ – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Chùa Liên Trì, thị trấn Dầu Tiếng, Bình Dương trong khóa tu mùa hè 2016

Xem nhiều