Luận Tam Pháp Độ

Luận Tam Pháp Độ

Tam Pháp Độ Luận Đông Tấn Tăng Già Đề Bà dịch bản Việt dịch của Nguyên Huệ ***Luận Tam Pháp Độ Việt dịch: Nguyên Huệ *** QUYỂN THƯỢNG Phẩm 1: ĐỨC Biết sinh khổ vô lượng Thiện tịch...

Bài mới

Xem nhiều