Con Đường Hạnh Phúc - Phụ Lục

Con Đường Hạnh Phúc – Phụ Lục

PHẦN PHỤ LỤC (do Trần Minh Tài thực hiện) * * * PHẬT GIÁO LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÂN LÝ(Bài phỏng vấn Hòa Thượng Shanti Bhadra) Hòa Thượng Shanti Bhadra, sinh trưởng...
Con Đường Hạnh Phúc

Con Đường Hạnh Phúc

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC Tác giả: Viên Minh Đồng Tác giả: Trần Minh TàiMỤC LỤC Lời nói đầuPHẦN I Khía cạnh thực tế của Đạo Phật Ý nghĩa sự thực chứng Con đường hạnh phúc Vô...
Ý nghĩa của các từ Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng

Ý nghĩa của các từ Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng

HỎI: Xin cho biết ý nghĩa của các từ Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng? ĐÁP: Trước hết, theo nghĩa chung thì Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng...
Từ bản chất tâm thức nguyên sinh

Từ bản chất tâm thức nguyên sinh

Từ bản chất tâm thức nguyên sinh trong sáng và rạng ngời thế nhưng đã bị các thứ ô nhiễm tâm thần biến thành u mê (Pabhassaramidam bhikkhave cittam tanca kho...
Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa

Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa

Để thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: Sự khác nhau giữa đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy là gì? Để hiểu được điều...
Trái Tim Của Bụt - Bài 24 Niềm tin thể hiện trong đời sống

Trái Tim Của Bụt – Bài 24 Niềm tin thể hiện trong đời sống

Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Thượng, trong khóa tu mùa Đông, chủ đề là Phật Pháp Căn Bản. Hôm nay...
Giáo Trình Phật Học - 13. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Giới Hạnh

Giáo Trình Phật Học – 13. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức: Nhóm Giới Hạnh

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIII MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA)NỘI DUNGĐịnh Nghĩa...
Bước Đầu Học Phật - 27. Học Phật bằng cách nào?

Bước Đầu Học Phật – 27. Học Phật bằng cách nào?

-27-Học Phật bằng cách nào? Hỏi  học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng...
Trái Tim Của Bụt - Bài 23 Tu tập từ quán

Trái Tim Của Bụt – Bài 23 Tu tập từ quán

Hôm nay là ngày 13 tháng 2, năm 1994. Chúng ta đang ở tại Xóm Hạ, học tiếp về Bốn Tâm Vô Lượng. Tu tập từ quán Trong Kinh Tăng Chi...
Giáo Trình Phật Học - 12. Mười Căn Bản Hành Động Công Đức: Nhóm Bố Thí

Giáo Trình Phật Học – 12. Mười Căn Bản Hành Động Công Đức: Nhóm Bố Thí

Bố Thí là từ quen dùng trong nhà Phật, có nguồn gốc là tiếng Hán Việt, đơn giản có nghĩa là: Cho, Tặng GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên...
Bước Đầu Học Phật - 26. Thế nào là Phật Pháp?

Bước Đầu Học Phật – 26. Thế nào là Phật Pháp?

-26-Thế nào là Phật Pháp? Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người...
Trái Tim Của Bụt - Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Trái Tim Của Bụt – Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Hôm nay là ngày 6 tháng 2, năm 1994. Chúng ta ở tại Xóm Hạ và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Kỳ trước chúng ta đã nói...
Giáo Trình Phật Học - 11. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức - Dẫn Nhập

Giáo Trình Phật Học – 11. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức – Dẫn Nhập

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XI MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC(DASA PUNNA-KIRIYA VATTHU) DẪN NHẬPNỘI DUNG Những Căn Thiện...
Bước Đầu Học Phật - 25. Phật là gì?

Bước Đầu Học Phật – 25. Phật là gì?

-25-Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là chỉ cho đức Thích-ca Mâu-ni...
Giáo Trình Phật Học - 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Giáo Trình Phật Học – 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Không làm những điều ác - Hay làm những điều thiện - Giữ tâm luôn trong sạch - Đó là lời Phật dạy. GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên...
Trái Tim Của Bụt - Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân

Trái Tim Của Bụt – Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân

Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 1994, chúng ta ở xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Bài hôm nay đề cập đến giáo lý...

Bài mới