Kinh Doanh Thành Công

Kinh Doanh Thành Công

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có...
Nguồn an lạc - Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

Nguồn an lạc – Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

LỜI ĐẦU SÁCH Quyển sách "Nguồn an lạc" này, được biên tập từ các bài giảng phổ thông của Hòa thượng Viện trưởng tại Thiền viện Trúc Lâm và các...
Giữ gìn tài sản

Giữ gìn tài sản

Một thời, Thế Tôn ở giữa dâng chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:  Bạch Thế Tôn, chúng con là những người...
Người cư sĩ

Người cư sĩ

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn,...
Bậc trưởng lão

Bậc trưởng lão

Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà. Rồi Bà la môn Kandaràyana đi đến, thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna như sau: Tôi có nghe, thưa Tôn giả...
Tránh xa hai cực đoan

Tránh xa hai cực đoan

Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo: Có hai cực đoan này, này các Tỷ kheo, một người xuất gia...
Đẹp và xấu

Đẹp và xấu

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Có thanh niên Subha Todayyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi...
Hai loại tội

Hai loại tội

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có hai loại tội. Thế nào...
Dòng đời xuôi ngược

Dòng đời xuôi ngược

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Có bốn hạng người, này các Tỷ kheo, hiện...
Trường thọ và đoản thọ

Trường thọ và đoản thọ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền...
Khó được ở đời

Khó được ở đời

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika: Có...
Chánh tín

Chánh tín

Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta. Rồi các người Kàlàmà đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một...
Sợ hãi

Sợ hãi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự...
Bao la tình mẹ

Bao la tình mẹ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn ? Sữa mẹ mà các...
Nhị nguyên

Nhị nguyên

Nhị Nguyên là Pháp rất sâu xa và tế nhị đối với những người tu học, vì nhận được ra nó thật là quá khó rồi thì nói gì...
Ngày Lễ Phật Giáo

Ngày Lễ Phật Giáo

THÁNG GIÊNG: 01.- Vía đức Di-Lặc. THÁNG HAI: 08.- Vía Phật Thích-Ca xuất-gia. 15.- Vía Phật Thích-Ca nhập-diệt. 19.- Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát. 21.- Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-tát. THÁNG BA: 16.- Vía Đức Chuẩn-Đề Bồ-tát. THÁNG TƯ: 04.- Vía...

Bài mới