Trái Tim Của Bụt - Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Trái Tim Của Bụt – Bài 22 Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Hôm nay là ngày 6 tháng 2, năm 1994. Chúng ta ở tại Xóm Hạ và chúng ta học tiếp về Bát Chánh Đạo. Kỳ trước chúng ta đã nói...
Bước Đầu Học Phật - 25. Phật là gì?

Bước Đầu Học Phật – 25. Phật là gì?

-25-Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là chỉ cho đức Thích-ca Mâu-ni...
Giáo Trình Phật Học - 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Giáo Trình Phật Học – 10. Năm Giới Hạnh Về Đạo Đức

Không làm những điều ác - Hay làm những điều thiện - Giữ tâm luôn trong sạch - Đó là lời Phật dạy. GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên...
Trái Tim Của Bụt - Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân

Trái Tim Của Bụt – Bài 21 Bốn duyên và sáu nhân

Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 1994, chúng ta ở xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Bài hôm nay đề cập đến giáo lý...
Bước Đầu Học Phật - 24. Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

Bước Đầu Học Phật – 24. Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

-24-Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác? Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh,...
Giáo Trình Phật Học - 09. Quy Y Nương Tựa

Giáo Trình Phật Học – 09. Quy Y Nương Tựa

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 IX QUY Y NƯƠNG TỰA NỘI DUNGÝ Nghĩa Nơi Nương Tựa Nguồn Gốc Của Việc Nương Tựa Sự...
Trái Tim Của Bụt - Bài 20 Quán vô tác vô nguyện

Trái Tim Của Bụt – Bài 20 Quán vô tác vô nguyện

Hôm nay là ngày 30 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Hạ và chúng ta học tiếp về bát chánh đạo. Chúng ta đang học về tam...
Bước Đầu Học Phật - 23. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

Bước Đầu Học Phật – 23. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

-23-Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không? Ða số người nghe trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa" cho là tâm trạng bi quan,...
Giáo Trình Phật Học - 08. Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện

Giáo Trình Phật Học – 08. Những Chu Kỳ Thế Giới Khi Những Đức Phật Xuất Hiện

Bốn chu kỳ thời gian được phân biệt như sau: * Một Đại Kiếp (maha-kappa), * Một A-tăng-tỳ-Kiếp (asankheyya-kappa), * Một Trung Kiếp (antara-kappa), và * Một Kiếp Sống hay vòng đời hay...
Trái Tim Của Bụt - Bài 19 Quán không trong năm lễ

Trái Tim Của Bụt – Bài 19 Quán không trong năm lễ

Hôm nay là ngày 27 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về...
Bước Đầu Học Phật - 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

-22-Chữ TỨC trong đạo Phật Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn...
Giáo Trình Phật Học - 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã nói về 5 “điểm đến” hay 5 cảnh giới tái sinh (pancagati)....

Trái Tim Của Bụt – Bài 18 Chuyển hóa tập khí

Hôm nay là ngày 23 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ và học tiếp về bát chánh đạo. Hôm trước tôi có trao cho quý vị...
Bước Đầu Học Phật - 21. Cốt lõi của đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 21. Cốt lõi của đạo Phật

-21-Cốt lõi của đạo Phật Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền...
Giáo Trình Phật Học - 06. Chết & Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 06. Chết & Tái Sinh

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VI CHẾT & TÁI SINHNỘI DUNGSự Khác Nhau Giữa Tái Sinh và Đầu Thai ...
Trái Tim Của Bụt - Bài 17 Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt – Bài 17 Pháp ấn

Hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Pháp ấn Trong bài trước chúng ta đang học...

Bài mới