Auto Draft

Hoàn tục

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo hay Tỷ kheo ni nào, từ bỏ học pháp, trở lui...
Auto Draft

Khó làm

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Maghadha, làng Nàlaka. Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến, sau khi chào đón hỏi thăm và nói với Tôn giả Sàriputta: Này hiền...
Auto Draft

Hóa duyên

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu năm pháp này, Tỷ kheo thân cận các gia đình, không...
Auto Draft

Chớ khinh thường trẻ tuổi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi chào hỏi, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama...
Auto Draft

Nắm lá trong tay

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào,...
Auto Draft

Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa – Phần 8

Pháp Ngữ ​Của Hòa Thượng Tuyên HóaPhật không có lòng sân giận. Ma mới có. Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: Hận thù, oán ghét,...
Chuyển Họa Thành Phúc

Chuyển Họa Thành Phúc

Hạnh phúc và đau khổ tuỳ thuộc vào tâm của bạn, vào lối giải thích của bạn. ​Chúng không đến từ bên ngoài, từ ai khác. Tất cả hạnh...
Những con số bảy trong kinh tạng Pali

Những con số bảy trong kinh tạng Pali

VỀ ĐỨC PHẬT: - Trong thời kỳ đầu tạo 30 pháp hạnh Ba La Mật, Đức Bồ Tát phát nguyện trong tâm muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng...
Giáo Trình Phật Học - 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 17. Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 ---o0o--- XVII TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO  MỤC LỤC1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba...
Chỉ tin một người?

Chỉ tin một người?

Có năm nguy hại này, này các Tỷ kheo, trong lòng tịnh tín đối với một người. Thế nào là năm?Một thời Thế Tôn ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy...
Phước báo thù thắng của bố thí

Phước báo thù thắng của bố thí

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ...
Thực phẩm của Tăng

Thực phẩm của Tăng

Trong Phật giáo, tùy theo mỗi tông phái, mỗi xứ sở mà các tăng sĩ có chế độ thực phẩm độ nhật khác nhau. Sự khác nhau trong việc...
Làm sao biết một vị A La Hán?

Làm sao biết một vị A La Hán?

Làm Sao Biết Một Vị A La Hán? (Kinh Jatila, Phật tự thuyết - Udana, 6.2) Vua Pasenadi hỏi Đức Phật về bảy vị Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc: - Bạch Thế...
Kinh Doanh Thành Công

Kinh Doanh Thành Công

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có...
Nguồn an lạc - Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

Nguồn an lạc – Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

LỜI ĐẦU SÁCH Quyển sách "Nguồn an lạc" này, được biên tập từ các bài giảng phổ thông của Hòa thượng Viện trưởng tại Thiền viện Trúc Lâm và các...
Giữ gìn tài sản

Giữ gìn tài sản

Một thời, Thế Tôn ở giữa dâng chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:  Bạch Thế Tôn, chúng con là những người...

Bài mới