Auto Draft

Phương trời thong dong – Phần 1: Nghịch duyên và tình huống xuất gia

Giảng tại chùa Giác Ngộ, 22-02-2005BẢN CHẤT TẠI GIA VÀ XUẤT GIA Cách đây vài tháng, chúng tôi có dịp thuyết pháp mười ba tiểu bang ở Hoa kỳ. Đến tiểu...
Auto Draft

Phương trời thong dong – Phần 2: Chăm sóc hạt giống xuất gia

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-02-2005NHẬN DIỆN HẠT GIỐNG XUẤT GIA Các nghịch duyên có thể trở thành động lực giúp ta vượt khó, trở thành người có chí nguyện...
Auto Draft

Phước đức và công đức

Hỏi: Phước đức và công đức khác nhau như thế nào?Đáp: - Phước đức là những việc làm lành thiện được làm ở bên ngoài hình tướng như bố thí, cúng...
Auto Draft

Phương trời thong dong – Phần 3: Phương trời thong dong

Giảng tại chùa Giác Ngộ, 25-02-2005TẦM SƯ HỌC ĐẠO Khởi đầu của việc tầm sư học đạo là cả một quá trình liên hệ đến lý tưởng. Nhiều câu hỏi được...
Auto Draft

Phương trời thong dong – Vấn đáp

Hỏi: Kính bạch thầy, con muốn đi tu nhưng ba mẹ không cho phép với ba lý do sau đây: Thứ nhất, đi tu là bất hiếu với cha mẹ. Thứ...
Auto Draft

Biểu hiện của lòng tin

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có...
Auto Draft

Lòng tin là tài sản tối thượng

Một thời Thế Tôn trú ở Àlavi, tại trú xứ của Dạ xoa Alavakka. Rồi Dạ xoa đi đến và nói với Thế Tôn: Này Sa môn, ta sẽ hỏi...
Auto Draft

Bố thí và cúng dường như pháp

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki làm một thí vật...
Auto Draft

Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa – Phần 5

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên HóaSống trên đời, bạn nên cẩn thận trong mỗi hành vi cử chỉ. Bạn hãy giữ quy củ. Một khi trồng nhân sai...
Auto Draft

Pháp Ngữ Hòa Thượng Tuyên Hóa – Phần 4

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tuyên HóaPhải phát tâm bồ đề, phải lợi ích chúng sinh. Không nên học tác phong nhỏ hẹp của hàng nhị thừa, chỉ tự...
Ngân hàng phước báu

Ngân hàng phước báu

Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên con đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực ấy đòi hỏi người học thiền phải...
Tam thiên đại thiên thế giới

Tam thiên đại thiên thế giới

Trong Kinh tạng, Đức Phật nói nhiều về tam thiên, đại thiên thế giới và đa số chúng ta thường hình dung rằng những thế giới này nằm bên...
Giáo Trình Phật Học - 16. Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng

Giáo Trình Phật Học – 16. Tưởng Niệm Phật, Pháp, Tăng

i) Phát triển tình thương yêu, lòng nhân ái: để xua tan sự Sân hận, ác ý. ii) Sự gớm ghiếc của cơ thể: để xua tan dục vọng. iii) Chánh...
Giáo Trình Phật Học - 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Giáo Trình Phật Học – 15. “Thiền Minh Sát” Của Phật Giáo

Trong tiếng Pali, từ 'Vipassana' là danh từ ghép hai từ khác là: “Vi” có nghĩa là “bằng nhiều cách khác nhau” và “passana” có nghĩa là “thấy”. Vì...
Để hiểu đạo Phật (P2)

Để hiểu đạo Phật (P2)

VẤN ĐỀ TỰ DO Ý CHÍ "Nous avons trouvé une étrange empreinte sur les rivages de l’inconnu. Nous avons établi des théories profondes l’une après l’autre pour expliquer leur origine....
Để hiểu đạo Phật (P1)

Để hiểu đạo Phật (P1)

Đạo Phật có một kho tàng kinh điển phong phú hơn hết thảy các tôn giáo triết học khác. Nội một Đại Tạng Kinh gồm gần mười ngàn pho cũng đủ làm...

Bài mới