An bình tĩnh lặng (P1)

An bình tĩnh lặng (P1)

Tìm nơi nương tựa - quy y - là một hành động chung của hàng Phật tử, căn bản cho các công phu hành trì trong Đạo Phật. Bất...
An bình tĩnh lặng (P2)

An bình tĩnh lặng (P2)

NĂM HỌC GIỚI   Viết dựa theo tập sách "Tam Quy, Ngũ Giới" của Bác Phạm Kim Khánh. Nền tảng của giáo lý Phật Pháp là Giới. Trì Giới là nghiêm chỉnh tự khép...
An bình tĩnh lặng (P3)

An bình tĩnh lặng (P3)

Nhiều người trí thức khi đến với đạo Phật thường dành rất nhiều thì giờ để tìm hiểu, bàn luận suông về các vấn đề trừu tượng, tâm lý,...
An bình tĩnh lặng (P4)

An bình tĩnh lặng (P4)

BƯỚC ĐẦU HÀNH THIỀN   Sarah K. Lim - Bình Anson trích dịch Giới thiệu: Bà Sarah Lim là một Phật tử gốc Singapore, hiện đang sinh sống tại Úc và có...
An bình tĩnh lặng (Phần cuối)

An bình tĩnh lặng (Phần cuối)

AN BÌNH KHÔNG LAY CHUYỂN   Unshakeabke peace Thiền sư Ajahn Chah Thiện Nhựt dịch - Bình Anson hiệu đính Lý thuyết và thực tế. Giới, Định, Tuệ. Các nguy cơ của chấp thủ. An bình không...
Bốn Lậu Hoặc

Bốn Lậu Hoặc

Có bốn dòng nước đen, bẩn thỉu chảy tràn, len lỏi khắp các cõi, nó không ngừng tươm rỉ những chất độc hại, dơ uế làm ô nhiễm tâm...
Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (P1)

Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (P1)

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA Nguyên tác: Nalinaksha Dutt - HT. Thích Minh Châu dịch, Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999 LỜI DỊCH GIẢ Tôi dịch...
Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (Phần 2)

Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (Phần 2)

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA Nguyên tác: Nalinaksha Dutt - HT. Thích Minh Châu dịch, Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999 CHƯƠNG IV NHỮNG GIAI ĐOẠN TRÊN...
Tâm vô trụ

Tâm vô trụ

Lời Ban Biên Tập TVHS: Dưới đây là bài viết về Phật Học của GS. Nguyễn Văn Trường với lời mở đầu bằng một câu chuyện thiền để minh họa...
Tâm chúng sinh và tâm Phật

Tâm chúng sinh và tâm Phật

(PPUD) Tâm Phật an nhiên tự tại, tâm chúng sinh như ngồi trên đống lửa, như mặt hồ gợn sóng, như sân khấu kịch nghệ, như bãi hí trường...
Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Lời thưa Vừa rồi, Thiền sư Làng Mai có bản dịch mới về Tâm Kinh Bát Nhã, gần như là thuần Việt, vừa giản dị vừa thâm sâu; lại còn “nhuận...
Mười Nghiệp Lành

Mười Nghiệp Lành

Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc... đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí...
Cảm nhận về điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác

Cảm nhận về điều giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh văn đưa ra một kết luận chắc thực, rằng nếu quán sát được tất cả những điều ấy một cách đúng như thật, một hành giả sẽ dần...
Hãy Tìm Hiểu Tôn Giáo Này

Hãy Tìm Hiểu Tôn Giáo Này

Hãy tìm hiểu Tôn giáo này Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người...
Ai gìn giữ tâm nguyên sơ…

Ai gìn giữ tâm nguyên sơ…

Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuyệt vời. Tôi có nhiều cơ duyên với ngài ngay cả từ thời rất là thơ trẻ, khi còn ở trong nước và khi chỉ...
Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

Cạm bẫy ấy sẽ đưa đến tranh luận vô tận và thắc mắc tiếp nối nhau, đánh lạc hướng sự tu tập. Nhiều vị thầy sống đồng thời với đức...

Bài mới