Chùa Hương

Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành nam 1997

Giọng đọc: Hồng Hà