Đối Thoại Với Banki moon – Những Người Khổng Lồ Châu Á

Tác giả: Tom Plate

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân